Tabela porównawcza: Koszty, standardowego ocieplenia – a „Fasada” 

Aby budynek spełniał standard budynku pasywnego należy zrealizować rygorystyczne warunki takie jak:

• izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych U ≤ 0,15 W/(m2 K) 

• powierzchnia przeszklona U ≤ 0,8 W/(m2 K)

• współczynnik przepuszczalności promieniowania g > 0,50 

• ograniczenie do minimum, lub eliminacja mostków cieplnych.

• szczelność budynku – n 50 ≤ 0,6 h -1 , 

• wysoką sprawność rekuperacji n > 75%. 

Należy przy tym pamiętać iż obniżenie współczynnika U dla przegród zależy od zastosowania materiałów izolacyjnych o jak najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda [W/mK].

Tabela porównawcza λ (lambda) - Styropian, a "Fasada" Zrzut ekranu 2019-09-24 o 12.05_edited.j

(*) Grubość warstwy ocieplenia styropianem policzono według wzorów: R = d : λ oraz U = 1 : (R + 0,2). 

(1) Ściana dwuwarstwowa, materiał konstrukcyjny: cegła silikatowa pełna 25 cm, tynk wewnętrzny: cementowo – wapienny. 

Dzięki zastosowaniu powłoki BRONYA osiągamy wiele korzyści:

• całkowita eliminacja mostków cieplnych ,

• eliminacja narażenia utraty właściwości ocieplenia przy uszkodzeniu mechanicznym,

• ograniczenie czasu oraz kosztów prowadzenia prac jedynie do prac malarskich,

• zapewnienie ocieplenia przestrzeni około-drzwiowych w stopniu równym ścianom,

• możliwość naprawienia uszkodzeń bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów, 

• uzyskanie niespotykanej dotąd jakości i stopnia ocieplenia.

Standardowe systemy ociepleń "Fasada"

(*) w przypadku konieczności gruntowania powierzchni