TABELA PORÓWNAWCZA efektywności ekonomicznej, zastosowania materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej oraz termoizolacji „Bronya” – przykład rurociągu. DN 159mm długości 1 lm, temperaturze cieczy 100°C, temperatura otoczenia -30°C
  1. Na podstawie testów, (których wyniki znajdują się w tabeli.) dowiedziono konkretnych oszczędności przy wykorzystaniu izolacji z „Bronya” – wyrosły one 50%.
  2. Różnica w stratach ciepła w sezonie grzewczym (5160 godzin) z jednego metra rurociągu, przy zastosowaniu izolacji „Bronya” o grubości 2 mm, w porównaniu do wełny mineralnej, zmalały o 36,8% (0,106 Gcal).

Korzystając z izolacji, uzyskujemy realne oszczędności nie tylko podczas prac ocieplania, ale również dzięki jego termo-fizycznych właściwości.

"Bronya"– kosmiczna nanotechnologia na ziemi !​

"Bronya" co to jest i do czego go wykorzystać:

Termo-izolator powstał dzięki bogatemu doświadczeniu i naukowym opracowaniom Rosyjskiego Innowacyjnego Centrum Zasobów.
Produkowane i wdrażane innowacyjne materiały budowlane mają stanowić wzór dla producentów i produktów w dziedzinie termoizolacji. W chwili obecnej firma „Raxy” oferuje materiały oraz jego odmiany, stanowiące rewolucyjne rozwiązanie w branży termoizolacji.

Czym jest „Bronya”?

Jest produktem o ponadprzeciętnych właściwościach termoizolacyjnych oraz jak przystało na obecne czasy:

Jak w pełni wykorzystać potencjał produktu?

Nie tylko korzyści ale również rewolucyjne podejście do samego zagadnienia termoizolacji dostrzeżemy, gdy wyobrazimy sobie możliwość niemal doskonałego ocieplenia/zaizolowania powierzchni, bez napotykania trudności natury technicznej i technologicznej.
To ocieplanie na skutek malowania!

Produkt występuje w postaci zawiesiny o konsystencji farby. Po nałożeniu na powierzchnię, poprzez malowanie, tworzy elastyczne pokrycie polimerowe, które posiada unikatowe właściwości termoizolacyjne, zapewniając jednocześnie ochronę antykorozyjną.
Nasz produkt wykorzystywany jest również do likwidacji kondensatu na rurach zimnego transportu wszelkiego rodzaju płynów.
Zapewnia doskonałe właściwości w zakresie temperatur od od – 60°C do +250°C
Okres trwałości materiału to min. 15 lat

Gotowa i naniesiona zgodnie z instrukcją powłoka spełnia wymagania SNiP41-03- 2003, obecnie zastąpiony przez SP 61.13330.2012

Produkt uzyskał już 184 certyfikaty na terenie Federacji Rosji a jakość, trwałość i wydajność tego produktu docenili już konsumenci wszystkich regionów tego kraju jak i centra dystrybucyjne na rynkach: Belgii, Węgier, Serbii, Bułgarii, Polski, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Estonii, Łotwy…

… W ciągu wielu lat pracy nasze przedsięwzięcie zebrało bezcenne doświadczenia, którymi chcemy podzielić się z potencjalnymi przyszłymi klientami. Przeprowadzamy kursy teorii
i praktyki pracy w dziedzinie realizacji i stosowania pokryć „Bronya”, zaopatrujemy w całą niezbędną techniczną, reklamową i informacyjną pomoc i materiały.

Termoizolacyjny pokrycia polimerowe ( Płynna izolacja cieplna ) – współczesne wielofunkcyjne kompozycyjne materiały na bazie polimerowego łączenia, specjalnych wypełniaczy i docelowych zastosowań. Pokrycia łączą wysokie termo-fizyczne eksploatacyjne charakterystyki z wysoką ekonomiczną wydajnością. Super cienka płynna izolacja cieplna przedstawia sobą wieloskładnikową jednorodną płynną masę
( o konsystencji zbliżonej do pasty do podłogi ), którą nanosi się na powierzchnie dowolnej formy za pomocą pędzli lub natrysku. Po wysychaniu tworzy elastyczne twarde pokrycie z termo izolującymi właściwościami.

Produkt jest wysoko porowatym termoizolacyjnym materiałem, który funkcjonuje dzięki realizacji mechanizmu blokowania (stworzenia wysokiego termicznego oporu) trzech rodzaj przekazywania ciepła – konwekcji, kondukcji i radiacji. Mikroporowata struktura pokrycia przy przekazywaniu ciepła odbija i rozprasza 82 % promieniowania. Za rachunek niskiego przewodnictwa cieplnego, odpowiada „osłabienie” cieplnego przepływu w masie materiału, mała zdolność przewodnictwa cieplnego zmniejsza poziom wyjściowego, cieplnego potoku i zapewnia obniżenie start cieplnych.

Do zastosowania i transportu w porze zimnej typoszereg termoizolacyjnych pokryć polimerowych został wyprodukowany powiększony o mrozoodporną modyfikację. Płynny ceramiczny termo-izolator z oznaczeniem „mrozoodporny” można transportować i przechowywać w temperaturze do – 40°C z w ciągu jednego miesiąca. Aby produkt zachował swoje właściwości termoizolacyjne dopuszczalne jest 5 cyklów zamrażania pojemników z „farbą” Termin eksploatacji termoizolacyjnego pokrycia wynosi nie mniej niż 15 lat, przy warunkach normalnych (od – 60°C do +200°C). Producent gwarantuje stabilną jakość materiału w okresie nie mniej niż 1 roku przy transportowaniu i przechowywaniu jego w należytych warunkach. Klasa zagrożenia 3.

Wszystkie termoizolacyjne pokrycia polimerowe „Bronya” autoryzowane w systemie zgodności GOST posiadają certyfikaty dopuszczenia na rynki, higieniczne atesty, pozytywne ekspertyzy przemysłowego bezpieczeństwa, posiadają pozwolenie na stosowanie służby federalnej pod rygorem ekologicznym, technologicznym i atomowym (Rostiechnadzor), mogą być stosowane w całym świecie – bez ograniczenia.

Wszystkie nasze produkty, zgodne są z ISO 9001-2008 oraz Dowód Ministerstwa rozwoju regionalnego Federacji Rosyjskiej ROSŻYŁKOMMUNSIERTIFIKACYI o włączaniu termoizolacyjnego pokrycia polimerowego do oficjalnego rejestru technologii, instalacji i materiałów, stosowanych w sferze przez Gospodarstwo Mieszkaniowo-Komunalne Federacji Rosyjskiej.

Nasz produkt ma laboratoryjne próby wszystkich fizycznych i termofizycznych wskaźników autoryzowanych laboratoriów naukowych. Płynna izolacja cieplna w swoim archiwum ma setki oficjalnych aktów, prób i zawarć o pomyślnym stosowaniu z wiodących przedsięwzięć przemysłu, wydobywania i przetwarzania środków, Gospodarstwo Mieszkaniowo-Komunalne, MUP itd.