Izolacja termiczna urządzeń przemysłowych

Izolacja termiczna urządzeń znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, naftowym, metalurgicznym, spożywczym i innych. Bronya służy do izolacji następujących jednostek: kotłów parowych, kanałów gazowych, turbin parowych i gazowych, wymienników ciepła, zbiorników akumulacyjnych ciepłej wody, kominów wylotowych. W przemyśle wytwórczym pionowe i poziome jednostki procesowe, pompy, wymienniki ciepła, zbiorniki na wodę, olej i produkty naftowe wymagają izolacji termicznej. Poza tym izolator termiczny z płynnej ceramiki Bronya może być stosowany w procesach z urządzeniami niskotemperaturowymi i kriogenicznymi, gdzie wymagania dotyczące jakości izolacji są najwyższe.

Oprócz oszczędności energii, izolacja termiczna urządzeń technologicznych zapewnia możliwość utrzymania procesu na określonych parametrach, sprzyja tworzeniu bezpiecznych warunków pracy, ogranicza straty łatwo odparowanych produktów naftowych w zbiornikach oraz umożliwia magazynowanie skroplonego gazu w izotermicznym zbiorniku.

Zmniejsza straty ciepła o 6-8 razy

Potwierdzona charakterystyka

Izolacja termiczna przedmiotów niekształtnych

Rozszerzone certyfikaty

Eliminuje powstanie skroplin

Bronya może izolować:

  • Wymienniki ciepła;
  • Piece (piece reformingowe, piece itp.);
  • Zamrażarki;
  • Systemy wentylacyjne;
  • Kotły;
  • Inne wyposażenie.