Doświadczenia i dowody skuteczności:​

Kompozycja trudnopalna OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BRONYA, doświadczenie

Próba termiczna przy użyciu Bronya

Termiczna Farba Bronya

Próba u klienta. Eksperyment z kostką lodu

Kompozycja trudnopalna OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BRONYA, doświadczenie