"Bronya" CLASSIC

Podstawowy produkt, aplikowany jako farba - działa jak przegroda termiczna!

Płynna super cienka izolacja cieplna „Bronya” Classic – uniwersalna podstawowa kompozycja dla różnych sfer stosowania, posiadająca wysoką i stabilną adhezję do metali i materiałów budowlanych. Termoizolacyjne pokrycie temperaturowe, atmosferyczne, para-przepuszczalne, utrzymuje inhibitory korozji. Super cienka płynna izolacja cieplna stosuje się dla cieplnej izolacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zabezpieczających konstrukcji budynków i urządzeń, rurociągów, przewodów powietrznych, paro-przewodów, kotłów parowych, piecowych rur, kominów, przemysłowej instalacji różnego przeznaczenia i każdych innych obiektów, wymagający cieplną obronę z temperaturą eksploatacji od – 60°C z do + 200°C. Dopuszczalne są krótkotrwałe (godzina 1-2) cieplne przekroczenia temperatur do +260°C). Płynny super cienki termo-izolator – dzięki współczesnemu własnemu laboratorium, daje możliwości ogromnego wykorzystania nowości światowych liderów przemysłu chemicznego w celu poprawy i optymalizacji wykorzystania, a dzięki ogromnemu doświadczeniu, opracowań i wdrożeń w produkcję przemysłową super cienkich pokryć, płynny termo-izolator ma optymalną fizykę cieplną, plastyczność i lekkość. 

Plastikowe euro wiadro 20 l termoizolacyjnej farby „Bronya” Classic waga brutto 9,5kg.

Podczas transportu i przechowywania płynna izolacja cieplna – nie rozbija się na frakcje. 

Bezkonkurencyjna, technologicznie z opatentowaną recepturą. 

« z 2 »